Ιδιωτικές εκδρομές

Οργάνωση ιδιωτικών εκδρομών σε ολόκληρη την Κρήτη.

Προγραμματισμός εκδρομών σε σημεία ειδικού ενδιαφέροντος (εκκλησίες, μοναστήρια, όρη) σε ολόκληρη την Κρήτη.